Sponsoren

Dit symposium wordt gesponsord door de Software Borg Stichting, de IT-jurist, Meeus en het Nederlands Normalisatie Instituut NEN.

 

Software Borg Stichting

Software Borg is een full service TTP (trusted third party) die continuïteit aan IT leveranciers en gebruikers biedt door koersbepalende escrow regelingen. Onze escrowdienstverlening is onderscheidend en veelomvattend. Zo bestaat onze standaard escrowregeling uit een titelonderzoek (onderzoek naar de origine van de auteursrechten), fingerprint, een volledige verificatie, een depot bij de IT-notaris en nazorg. De Software Borg Stichting is de centrale organisatie voor IT-notarissen op het gebied van software escrow. Software Borg Stichting bestaat in 2017 25 jaar.

De IT-jurist

De IT-jurist B.V. is een IT-juridisch adviesbureau, dat zich onderscheidt door een multidisciplinaire aanpak. Op een laagdrempelige manier helpen wij onze klanten, daar waar de vakgebieden IT, Recht en Informatiebeveiliging elkaar raken. Ons team bestaat uit gespecialiseerde IT-juristen, IT-auditors en IT-deskundigen. In combinatie met de samenwerking met IT-notarissen, IT-curatoren, IT-advocaten en Beëdigd Informaticadeskundigen zijn wij in staat om elk project op een efficiënte manier te beoordelen en de klant een passend advies te verlenen.

 

 

 

 

Meeùs en Niehoff Werning & Kooij

Meeùs en zusterbedrijf Niehoff Werning & Kooij zijn dagelijks in gesprek met ondernemers en bedrijven over vraagstukken die hen bezighoudt. Zij adviseren over de gevolgen van veranderende risico’s voor de continuïteit van het bedrijf c.q. de dienstverlening. Als risico- en verzekeringsadviseur zorgen zij voor risicobeheersing door risico’s te analyseren en komen ze met een concrete oplossing. Van het treffen van (preventie)maatregelen tot en met verzekeren.

 

Nederlands Normalisatie Instituut

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) ondersteunt het normalisatieproces in Nederland. NEN beheert ruim 31.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). NEN ontwikkelde samen met onder andere de NVBI de Nederlandse praktijkrichtlijn ‘Overdragen van software’ (NPR 5325). Aan deze praktijkrichtlijn wordt aandacht besteed op het symposium. Tevens is het door de NEN mogelijk gemaakt dat alle deelnemers een exemplaar krijgen van deze norm.