WaarderenDe nieuwe goederen in de innovatiemaatschappij, zoals software en databanken, zijn niet altijd tastbaar. Toch zijn ze niet zelden de kroonjuwelen van organisaties en vertegenwoordigen ze waarde. Het kan in het kader van verkoop of investering in (de ontwikkeling van) intellectueel eigendom of een bedrijfswaardering noodzakelijk zijn om die waarde vast te stellen.
De waardering van intellectueel eigendom in de IT is een complexe aangelegenheid. Er zijn verschillende methoden ontwikkeld en veelal is het doel van de taxatie leidend voor de gekozen werkwijze. Daarnaast hangt de waardering van IT niet alleen samen met de omvang en kwaliteit van het ontwikkelde IT-product, maar ook met de vraag of de rechten goed zijn vastgelegd. Om de taxatie in de IT naar een hoger niveau te tillen, heeft de NVBI een norm ontwikkeld voor het waarderen van software. Deze norm wordt gepresenteerd en toegelicht op ons symposium.

Drs. Gert-Jan Jordaan RA
Waarderen

De verwerking en waardering van immateriƫle vaste activa in de jaarrekening is een lastig onderwerp. Verslaggevingsregels geven aandachtspunten voor deze vaak complexe post. In deze presentatie worden deze aandachtspunten en valkuilen bij het waarderen van immateriƫle vaste activa besproken. Er blijken in de praktijk veel belanghebbenden te zijn, waaronder zeker ook de IT-notaris.

Over de spreker
Drs. Gert-Jan Jordaan RA (1971) is afgestudeerd in 2000 aan de toenmalige Nivra-Nyenrode opleiding (tegenwoordig NBA) als Registeraccountant. Hij is director bij AREP Accountants en Belastingadviseurs. Daarnaast is hij universitair docent en kerngroeplid Financial Reporting aan de accountancy en controllersopleiding van de Nyenrode Business Universiteit, geeft hij cursussen aan accountants, controllers en juristen voor oa. de SRA, NBA, Erasmus Universiteit en Universiteit Nyenrode en is bestuurslid van het NBA Stagebureau.

Volledige programma
Homepage