WaarderenJ. Honkoop BI RI
Waarderen

Jacques Honkoop spreekt over de taxatie van software. Hij gaat in op het belang van een nauwkeurige bepaling van het doel van de taxatie en het te taxeren object. Het doel kan een balanswaardering zijn, maar het kan ook de auteursrechten van een softwarepakket betreffen om dit te vermarkten, of vermeend paulianeus handelen. Voor de waardebepaling zijn de endogene eigenschappen van de software van groot belang. Dit betreft met name de kwaliteitsaspecten als vastgelegd in ISO-normen. Daar software nooit zelfstandig functioneert moeten ook de omgevingsfactoren worden beschouwd. Dat kan de voor gebruik benodigde hardware betreffen, maar ook de markt waarin de software functioneert.
Afhankelijk van het doel, het object en de relevante omgevingsfactoren wordt vervolgens bepaald welke waarderingsmethode(n) geschikt zijn om de waarde te berekenen. Tenslotte wordt ingegaan op de aanpak van het taxatieonderzoek en het daarbij door de NVBI gehanteerde protocol.

Over de spreker
Jacques Honkoop is zelfstandig IT-consultant en voert veel softwareselecties en waarderingen uit. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Be√ędigde Informaticadeskundigen, NVBI. Hij is ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD), verbonden aan de Stichting Geschillen Oplossing Automatisering (SGOA) en aan het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Als partijdeskundige en als door de rechter benoemde deskundige taxeert hij software.
 

Volledige programma
Homepage