InformatiemaatschappijInformatietechnologie is steeds dieper verankerd in de maatschappij. Automatisering levert besparing van tijd en kosten op en doet bovendien weer nieuwe informatie en inzichten ontstaan. Deze leiden weer tot verdere toepassing van informatietechnologie.
Keerzijde van de automatisering, is dat onze productie- en communicatieprocessen afhankelijk zijn geworden van de beschikbaarheid en werkzaamheid van hardware, software en een internetverbinding. Voor bedrijven en overheden is het letterlijk onwerkbaar als geen gebruik kan worden gemaakt van de informatietechnologie die mensen ondersteunt bij hun taken of deze zelfs voor hen uitvoert.
Op ons symposium worden de nieuwe risico’s die de informatiemaatschappij en de afhankelijkheid van IT met zich brengen onder de aandacht gebracht en wordt besproken hoe ze beperkt kunnen worden.

Prof. dr. ir. J.C. Wortmann
Beperken risico’s van informatietechnologie
Hans Wortmann gaat spreken over “de informatiemaatschappij”. Hij laat zien hoe de IT een hoge vlucht heeft genomen en in de haarvaten van organisaties is gaan zitten, maar hij licht ook de keerzijde toe. Hij focust zich met name op de steeds grotere afhankelijkheid van IT en de bedrijfsrisico’s die daardoor ontstaan. Hij besteedt daarbij aandacht aan de specifieke bedreigingen van uitbesteding van IT, bijvoorbeeld door het gebruik van cloudoplossingen (SaaS etc.). Een belangrijk punt is daarbij, dat veel software diensten afhankelijk zijn van andere diensten, zodat ketens van afhankelijkheden ontstaan. De uitdaging is de maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat de continuïteit van een organisatie niet afhankelijk is van de continuïteit van de gebruikte IT-oplossingen en IT-leveranciers.
Hiervoor worden diverse oplossingen aangedragen waarmee niet alleen het gebruik en onderhoud van ‘on-premises’ informatiesystemen wordt veiliggesteld, maar ook van IT-gebruik in ketens.

Over de spreker
Hans Wortmann is hoogleraar Information Management aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is daarnaast eindredacteur van het blad Computers in Industry en bestuursvoorzitter van de stichting “Lean Management Network”.
 

Volledige programma
Homepage