Beschermenmr. dr. J.J. (Jaap) Dijkstra
Vastleggen en beschermen intellectueel eigendom
Jaap Dijkstra spreekt op het symposium over het beschermen van intellectueel eigendom, de creaties van de menselijke geest. IT-innovaties zijn aan te merken als intellectueel eigendom. De houder van een intellectueel eigendomsrecht wordt door de wet exclusief in staat gesteld zijn creatie te gebruiken, te verpanden en te exploiteren. Voor een aantal intellectuele eigendomsrechten geldt echter, dat ze spontaan ontstaan bij het vervaardigen van een creatie en niet centraal worden geregistreerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het auteursrecht op software, waar de betrokkenheid van meerdere ontwikkelaars bovendien een complicerende factor kan zijn bij het vaststellen van eigenaarschap. Vaststellen is overigens nog maar de eerste stap – het beschermen omvat meer. Belangrijk is de plek van het intellectueel eigendom binnen uw organisatie en het registreren van uw innovaties. Toegelicht wordt hoe de vertrouwde zekerheden die het notariaat biedt, hiervoor ingezet kunnen worden en bij welke normen kan worden aangesloten.

Over de spreker
Jaap Dijkstra is directeur onderwijs van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij werkzaam als universitair hoofddocent Recht & ICT. Hij is een van de initiatiefnemers geweest bij het opzetten van de eerste Nederlandse universitaire opleiding voor IT-juristen. Jaap Dijkstra verricht onderzoek op het gebied van juridisch kennismanagement en intellectueel eigendom binnen de IT-sector.
 

Volledige programma
Homepage