NVBI


Complexe ICT-projecten vergen in de praktijk méér dan alleen diepgaande kennis van de informatietechnologie. Ook bedrijfskundige en juridische beslissingen spelen een rol bij de keuze, aanschaf, implementatie en de evaluatie van informatiesystemen. NVBI-leden bieden deze gecombineerde expertise.

De NVBI is de beroepsvereniging van specialisten op het raakvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. Met hun ervaring en expertise in het plannen, uitvoeren en beoordelen van informaticaprojecten worden NVBI-leden ingeschakeld bij bijvoorbeeld aanbestedingen, projectaudits en om conflicten te beslechten.

De leden van de NVBI hebben een vakbekwaamheidtoets afgelegd ten overstaan van een onafhankelijke toetsingscommissie. Vervolgens worden ze beëdigd. Ze onderwerpen zich aan een gedragscode plus aan tuchtrecht voor een eveneens onafhankelijke tuchtcommissie. Hiermee staat het NVBI-lidmaatschap garant voor de deskundigheid, onafhankelijkheid en integriteit van zijn leden.

NVBI – Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen
Eikenlaan 141
2691 EC ’s-Gravenzande
Contact: info@nvbi.nl