IT-notaris


Stichting IT-notaris is het specialisatieorgaan van alle IT-notarissen in Nederland en heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan de rechtszekerheid in de informatiemaatschappij. Stichting IT-notaris is geaccrediteerd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie als specialisatieorgaan.

De notaris speelt een belangrijke rol in het digitale tijdperk. Voor het beperken van risico’s en het veiligstellen van bezit geeft hij al garanties af sinds Napoleon. De notaris biedt rechtszekerheid in het rechtsverkeer (Notariswet). Dat geldt ook voor nieuwe bezittingen die ontstaan in de informatiemaatschappij. Kernbegrippen daarin zijn intellectueel eigendom en auteursrecht.

Nu is de notaris jurist met een speciale positie in ons rechtsbestel, maar geen IT-deskundige of informatiebeveiliger. En op al deze gebieden gaan de ontwikkelingen snel. Het netwerk van IT-notarissen heeft zich daarom ontwikkeld tot een kenniscentrum waar hoogwaardige wetenschappelijke kennis wordt toegepast bij het bouwen, ontwikkelen en onderhouden van de noodzakelijke (kennis-) infrastructuur om de dienstverlening in de informatiemaatschappij op het door IT-notarissen gewenste hoge peil te houden.

Stichting IT-notaris
Postbus 174
9750 AD Haren
Contact: info@it-notaris.nl