Informatiemaatschappij

Informatietechnologie is steeds dieper verankerd in de maatschappij. Automatisering levert besparing van tijd en kosten op en doet bovendien weer nieuwe informatie en inzichten ontstaan. Deze leiden weer tot verdere toepassing van informatietechnologie.
Keerzijde van de automatisering, is dat onze productie- en communicatieprocessen afhankelijk zijn geworden van de beschikbaarheid en werkzaamheid van hardware, software en een internetverbinding. Voor bedrijven en overheden is het letterlijk onwerkbaar als geen gebruik kan worden gemaakt van de informatietechnologie die mensen ondersteunt bij hun taken of deze zelfs voor hen uitvoert.
Op ons symposium worden de nieuwe risico’s die de informatiemaatschappij en de afhankelijkheid van IT met zich brengen onder de aandacht gebracht en wordt besproken hoe ze beperkt kunnen worden.

Lees meer

Waarderen

De nieuwe goederen in de innovatiemaatschappij, zoals software en databanken, zijn niet altijd tastbaar. Toch zijn ze niet zelden de kroonjuwelen van organisaties en vertegenwoordigen ze waarde. Het kan in het kader van verkoop of investering in (de ontwikkeling van) intellectueel eigendom of een bedrijfswaardering noodzakelijk zijn om die waarde vast te stellen.
De waardering van intellectueel eigendom in de IT is een complexe aangelegenheid. Er zijn verschillende methoden ontwikkeld en veelal is het doel van de taxatie leidend voor de gekozen werkwijze. Daarnaast hangt de waardering van IT niet alleen samen met de omvang en kwaliteit van het ontwikkelde IT-product, maar ook met de vraag of de rechten goed zijn vastgelegd. Om de taxatie in de IT naar een hoger niveau te tillen, heeft de NVBI een norm ontwikkeld voor het waarderen van software. Deze norm wordt gepresenteerd en toegelicht op ons symposium.

Lees meer

Beschermen

In de informatiemaatschappij volgen innovaties elkaar in hoog tempo op. Hierbij ontstaat intellectueel eigendom (octrooirechten, auteursrechten, know-how etc.). Intellectueel eigendom is immaterieel, maar is wel de basis voor het gebruik en exploiteren van een innovatie.
Het vastleggen en beschermen van eigenaarschap is dus essentieel. Maar hoe doet u dat als u in een samenwerkingsverband innoveert? Of als u producten van derden verwerkt in uw eigen oplossing? En waar legt u het intellectueel eigendom vast binnen uw onderneming? Op ons symposium behandelen we deze vragen en laten we zien hoe de wetgeving en de vertrouwde kenmerken van de notaris zekerheid kunnen bieden aan de innovatiekracht van uw organisatie.

Lees meer

De Stichting IT-notaris bestaat in 2017 vijf jaar, de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI) maar liefst dertig jaar. Genoeg reden voor een feestje. Beide organisaties vieren dit samen. En wel in een vorm die ook voor hun relaties interessant is: door actuele kennis met u te delen. Komende november heten zij u welkom op het symposium Rechtszekerheid in de Informatiemaatschappij; Waarderen en beschermen van intellectueel eigendom

Direct naar Programmainformatie
Direct naar inschrijven

 

NVBI – Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen
Eikenlaan 141
2691 EC ’s-Gravenzande
Contact: info@nvbi.nl
Stichting IT-notaris
Postbus 174
9750 AD Haren
Contact: info@it-notaris.nl